September 29, 2017

Verklighetslabb

I Mo-Bo utför vi tester för att uppnå nya resultat. Testerna utförs i våra verklighetslabb, och genomförs i plan-, bygg- och driftskede.

 

CASE 1. Nouvelle , Vilunda 18:1, Upplands Väsby

CASE 2. Slakthusområdet, Stockholm

CASE 3. Östra Sala Backe, Uppsala