Bilsnål stadsutveckling – Mo-Bo i Almedalen

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfter vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt vårt praktiska exempel, Brf. Nouvelle i Upplands Väsby. Medverkande: Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP Marcus Read more about Bilsnål stadsutveckling – Mo-Bo i Almedalen[…]

Glada nyheter!! Mo-Bo får 4,2 miljoner i stöd från Viable Cities

“Energimyndigheten bedömer att projektets inriktning ligger väl i linje med utlysningens inriktning genom att på ett gränsöverskridande, innovativt sätt möta energi- och klimatutmaningar för stadsplanering. Vidare har projektet ett stort fokus på mobilitetslösningar som möter medborgarnas behov och även har möjlighet att visa på fördelar för hälsa och välmående. Projektets ambition att förflytta policy till Read more about Glada nyheter!! Mo-Bo får 4,2 miljoner i stöd från Viable Cities[…]

Mo-Bo med i Boverkets exempelsamling

Syftet med exempelsamlingen är att inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen. Mo-Bo är med som ett av flera lärande exempel, och vi delar Boverkets analys att de som kan förändra nuläget är främst kommunernas arbete med Read more about Mo-Bo med i Boverkets exempelsamling[…]

Banbrytande detaljplan för Vilunda 18:1

Upplands Väsby kommun har genom Mo-Bo utvecklat en detaljplan för ett flerbostadshus som främjar delningsekonomi, hållbara livsstilar och ekosystemtjänster. Till skillnad från andra planbestämmelser formuleras krav utifrån de boendes resbehov, inte utifrån antal fordon. Alla boende får tillgång till delade elcyklar och bilar. Hör planarkitekt Mats Åberg berätta om att våga testa något nytt! Detaljplanen har nu vunnit laga Read more about Banbrytande detaljplan för Vilunda 18:1[…]

KOMPIS Meetup #3 – Mobilitet som en del utav boendet

Med temat Mobilitet som en del utav boendet var det helt rätt forum att både presentera Mo-Bo för övriga medverkande samt att lyssna till övriga satsningar runt om i Sverige. Det var kul att se flera representanter för allmännyttan och ett stort intresse hos alla medverkande. Vi tar med oss en intressant rapport gjord av Intermetra 2018 Kombinerad Read more about KOMPIS Meetup #3 – Mobilitet som en del utav boendet[…]

LCA för Nouvelle – Mo-Bo första testbädd

Byggande och byggnader leder idag till stora koldioxidutsläpp. Men det är möjligt att minska klimatpåverkan, och den utvecklingen vill vi aktivt bidra till. Vi har därför tagit hjälp av Grön BoStad och IVL Svenska Miljöinstitutet för att göra en jämförande livscykelanalys på Brf Nouvelle i Upplands Väsby, Mo-Bo första testbädd. Jämfört med ett “normalhus” behöver vår “New Normal”-lösning bara Read more about LCA för Nouvelle – Mo-Bo första testbädd[…]

Naturvårdsverket stöttar nytänk inom mobilitet

TIP beviljas stöd ur Naturvårdsverkets utlysning “Stadsinnovationer” för vårt pågående arbete med mobilitetslösningar för bostäder, nu fortsätter vi arbetet med en förstudie för Slakthusområdet. Extra glada blir vi av den här fina motiveringen: “Åtgärden bedöms vara en av de som har högst innovationsgrad, bedöms ha störst möjlighet till genomförande och som främjar en miljömässig, social Read more about Naturvårdsverket stöttar nytänk inom mobilitet[…]