Bilsnål stadsutveckling – Mo-Bo i Almedalen

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfter vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt vårt praktiska exempel, Brf. Nouvelle i Upplands Väsby. Medverkande: Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP Marcus Read more about Bilsnål stadsutveckling – Mo-Bo i Almedalen[…]

Mo-Bo med i Boverkets exempelsamling

Syftet med exempelsamlingen är att inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen. Mo-Bo är med som ett av flera lärande exempel, och vi delar Boverkets analys att de som kan förändra nuläget är främst kommunernas arbete med Read more about Mo-Bo med i Boverkets exempelsamling[…]

Banbrytande detaljplan för Vilunda 18:1

Upplands Väsby kommun har genom Mo-Bo utvecklat en detaljplan för ett flerbostadshus som främjar delningsekonomi, hållbara livsstilar och ekosystemtjänster. Till skillnad från andra planbestämmelser formuleras krav utifrån de boendes resbehov, inte utifrån antal fordon. Alla boende får tillgång till delade elcyklar och bilar. Hör planarkitekt Mats Åberg berätta om att våga testa något nytt! Detaljplanen har nu vunnit laga Read more about Banbrytande detaljplan för Vilunda 18:1[…]

LCA för Nouvelle – Mo-Bo första testbädd

Byggande och byggnader leder idag till stora koldioxidutsläpp. Men det är möjligt att minska klimatpåverkan, och den utvecklingen vill vi aktivt bidra till. Vi har därför tagit hjälp av Grön BoStad och IVL Svenska Miljöinstitutet för att göra en jämförande livscykelanalys på Brf Nouvelle i Upplands Väsby, Mo-Bo första testbädd. Jämfört med ett “normalhus” behöver vår “New Normal”-lösning bara Read more about LCA för Nouvelle – Mo-Bo första testbädd[…]