September 29, 2017

Rapporter

Förstudie

Naturvårdsverket – Innovation för hållbara städer

Komparativ studie av ett “normalhus” och ett “Mo-Bo-hus” (“new normal”) ritade för samma fastighet i Slakthusområdet, Stockholm.

Projektbeskrivning

Vinnova UDI steg 1

I innovationsprojektet Mo-Bo undersöker vi hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och förnyad mobilitet. 

Artiklar

Nedan finns ett urval av Mo-Bo i media

2017.09.30 Mitt i Upplands Väsby

2017.09.27 Fastighetstidningen

 2017.09.27 BYGGINDUSTRIN Väsby kommun utmanar 

2017.01.28 Stockholm Direkt Bygger 64 nya lägenheter utan p-platser

 

2017.11.02  Planarkitekt Mats Åberg berättar om arbetet med Nouvelle från kommunens perspektiv.