Bilsnål stadsutveckling – Mo-Bo i Almedalen

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfter vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt vårt praktiska exempel, Brf. Nouvelle i Upplands Väsby.

Medverkande:
  • Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium
  • Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP
  • Marcus Hedblom, forskare i urbanekologi, SLU
  • Anna Sundman, arkitekt och partner på TIP, Theory Into Practice
  • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Seminariet anordnas av SLU Urban Futures,Hanna Weiber-Post och Josefin Wangel.

Länk till program

%d bloggers like this: