Mo-bo i Almedalen – Hur vill vi bo och leva 2030

2017.07.05 Almedela

Hur vill vi bo och leva 2030

Beskrivning av samhällsfrågan

Bostadsbrist, ohållbart resusutnyttjande, segregering och ohälsa är problem vi brottas med idag. Men hur ser framtidens hållbara boende ut? Vad är hem och boende år 2030? Var med och designa hur framtiden skulle kunna se ut.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Bostadsbristen är ett faktum. Samtidigt växer nya möjligheter fram i takt med att delningsekonomin utvecklas och digitaliseringen förändrar förutsättningar för hem och boende. I denna workshop inom AlmeDela 2017 får du vara med och aktivt samskapa prototyper på framtidens boende. Det gör du tillsammans med pionjärer som utforskar hur framtidens hållbara boende i praktiken kan se ut. Bland de medverkande finns arkitekter, experter på digitalisering och hållbarhet, bostadsföretag, tjänstedesigners och många fler som är involverade i innovationsprojekt och initiativ som rör framtidens boende. Bland dessa finns: 500k, Elastiska hem, Mo-Bo, Ett tak två generationer, Refugees Welcome Housing Sweden, Botillsammans m fl.

Medverkande:
  • Sara Modig, Initiativtagare, ShareSE
  • Åsa Minoz, Initiativtagare, ShareSE
  • Karin Kjellson, Arkitekt SAR/MSA, Theory Into Practice
  • Marius Koppang, Tjänstedesigner, Usify
  • Lisa Hemph, VD, Science Park Gotland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: